Cenník vizualizácie interiéru

HomeStaging


icon

Je profesionálna estetická úprava vzhľadu interiéru vašej nehnuteľnosti s cieľom zvýšenia atraktivity interiéru, za účelom získat čo najlepšiu cenu pri predaji či prenájme. Cena potrebného vybavenia/doplnkov (podľa stanoveného budgetu + 200eur) Cena za pracu 25eur/hod + cestovnéPokiaľ máte záujem iba o konzultáciu interiéru, účtujem si 25eur/hod + cestovné Dlžka konzultácie je obvykle 2-3hodKu každej zákazke pristupujem individuálne. V cena sa zhmotňujú nielen moje služby, ale aj nápady. V prípade, že budem vykonávať aj autorský dozor nad realizáciou môjho návrhu, u ktorého sledujem dodržiavanie návrhu a kvality výstupu, účtujem si 25eur/hod + cestovné